Doompie.net

Deze website is gewijd aan mijn persoonlijke interesses. Over al deze interesses tracht ik zoveel mogelijk informatie te verstrekken in de hoop andere te kunnen inspireren.

Nieuw Ontwerp!

Een nieuw jaar, een nieuw ontwerp! Hoop dat het in de smaak valt.

Een kleine uitleg over het nieuwe ontwerp:
Het nieuwe menu bestaat uit 2 niveau's.
Het zwarte gedeelte zijn de hoofd onderwerpen.
In het grijze gedeelte worden sub-onderwerpen getoond.
De foto's zijn nog altijd ondergebracht in mijn gallery, dat is nog onveranderd.
De komende weken ga ik trachten meer foto's te uploaden.

Doompie - ©2014